Thiết kế-chế tạo thành công dây chuyền PCB

Được sự tin tưởng và tín nghiệm của khách hàng, TCI đã nhận thiết kế- chế tạo thành công dây chuyền xử lý PCB cho đối tác Nhật Bản. Là một khách hàng khó tính nhưng đã bị chinh phục bởi trình độ và tốc độ xử lý của kỹ sư TCI với thời gian 5 tháng từ khi thiết kế đến khi chạy thử hoàn thiện. Trong khi với các công ty Nhật Bản để hoàn thiện một dây chuyền tương tự phải mất đến 9 tháng.
Dự án không chỉ là thành công của TCI, mà còn là sự thành công của doanh nghiệp Việt Nam khi khẳng định được trình độ và vị thế của doanh nghiệp Việt.