Xuất khẩu máy đi Nhật Bản

Thế giới phẳng tạo ra các cơ hội bình đẳng, khi có đủ năng lực bạn sẵn sàng vươn ra thế giới. Được các doanh nghiệp FDI đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Nhật Bản tin tưởng. Sản phẩm tự động hóa của TCI không còn nằm trong phạm vi quốc gia nữa, không chỉ cung cấp cho các doanh nghiệp FBI đơn thuần. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, sản phẩm tự động hóa của TCI đã đạt tiêu chuẩn và đã xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.