Xuất khẩu máy đi Mỹ

   

TCI đã có nhiều kinh nghiệm xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên với thị trường Mỹ, đây là lần đầu tiên. Đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của phía đối tác, ngày 15/7/2023 những lô máy đầu tiên của TCI đã hoàn thiện thủ tục để lên máy bay tới Mỹ.
Được đánh giá về chất lượng và ngoại quan hơn cả mong đợi, TCI đã được phía khách hàng Mỹ tin đưởng để xúc tiến các đơn hàng tiếp theo vào quý 4/2023.
TCI đang từng bước đưa sản phẩm công nghệ của Việt Nam tới các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ