Tổ chức JICA đào tạo cán bộ Trí Cường 2 tuần tại Nhật Bản.

Nằm trong dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, TCI được JICA đánh giá là 1 trong 5 doanh nghiệp có tiềm năng phát triển lớn được hỗ trợ đào tạo về quản lý sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm tại Nhật Bản trong thời gian 2 tuần.

Dưới đây là một số hình ảnh được hỗ trợ đào tạo tại Nhật Bản.