Đơn hàng TCI xuất sang Nhật

Nhật Bản đất nước có nền công nghiệp phát triển và có những yêu cầu rất khắt khe về chất lượng sản phẩm. Trong năm vừa qua, TCI trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm và năng lực nhà máy bởi chính các công ty Nhật. TCI đã khẳng định được năng lực và có được lòng tin trong các công ty Nhật, minh chứng TCI đã có những đơn hàng xuất khẩu trực tiếp sang Nhật.