1. ABOUT US

We are TCI INDUSTRIES (TCI) the leading Turnkey equipment manufacturing Machines & Automation System and Parts fabrication for over 16 years in Vietnam

CORE VALUES

Planets
1. Behave in a civilized and professional manner

Toàn thể CBNV công ty luôn thể hiện ứng xử văn minh, chuyên nghiệp bằng các việc làm, hành động cụ thể như: Luôn đúng giờ, luôn chào hỏi, luôn nói lời cảm ơn, xin lỗi và luôn vui vẻ, thân thiện,…

2. Responsibility & Engagement

Tinh thần trách nhiệm, gắn kết giữa các cá nhân trong ngôi nhà chung TCI luôn là chìa khóa thúc đẩy hiệu quả công việc thế hiện qua các hàng động: Dám nghĩ dám làm, luôn lắng nghe, không đổ lỗi, team work…

3. Trust & Honesty

Sự tin tưởng giúp mọi thành viên thấu hiểu lẫn nhau để tạo ra sức mạnh to lớn và chủ động trong công việc. Sự trung thực, đứng đắn, tôn trọng lẽ phải, không gian lận làm cho con người TCI trong sáng, tự tin và bình an.

4. Discipline & Humility

Trong Công ty đề cao tính tuân thủ để có sự đồng thuận và thống nhất, mọi người cùng nhìn chung 1 hướng. Khiêm tốn, thật thà để chúng ta hoàn thiện bản thân hơn và tạo dựng được sự tôn trọng từ người khác.

5. Adapt and innovate

Đam mê là chìa khóa của sự sáng tạo, đổi mới để không bị thụt lùi, chúng tôi luôn cầu thị, cải tiến liên tục để nắm bắt và thích nghi tốt xu thế phát triển.

6. Always for customers & Share

“Lấy khách hàng làm trọng tâm” toàn thể CBNV công ty luôn tâm niệm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại giá trị và trải nghiệm cho khách hàng. Chia sẻ tạo ra sự tích cực trong mỗi nhân viên, giúp mọi người cởi mở, bình đẳng giúp đỡ lẫn cùng hướng tới cuộc sống và xã hội tốt đẹp hơn.

2. OUR MAIN PRODUCTS

3. CUSTOMER

TECHNIQUE:

Partner R&D

Technical advice

Automated solution

System design

MANUFACTURING:

Advanced processing

Equipment Manufacturing (Turnkey)

SUPPORT:

Device support service

After-sales support

Create customer value: Increase the productivity 8. reduce the cost and
set up smarter factory, easy to manage.

4. WHO ARE OUR BUSINESS PARTNERS?

  • Japanese Companies: approx. 70%; others: 30% (Korea, EU)
  • Certificates: ISO 9001-2015 , ISO 14001-2015,, LEAN..
  • Acfivities for promotion: JETRO, JICA, SIDEC,NC Network, VASI,..

RELATED NEWS

HIGHLIGHTS EVENT

TECH NEWS

PRODUCT NEWS

RECRUITMENT NEW

NEWSPAPERS TALK ABOUT US