Iso 9001-2008

Đối tác

TCI xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu trên toàn thế giới, để giúp chúng tôi gia tăng tốc độ, sức mạnh, tính nhanh nhẹn và sự tin cậy, và nhờ đó chúng tôi có thể mang lại các giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

 

Chúng tôi liên tục xem xét và hợp tác với các đối tác khác. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành đối tác với chúng tôi hoặc muốn biết được nhận xét về sản phẩm và dịch vụ từ phía đối tác hoặc các thông tin khác về các đối tác này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về quyền lợi và điều kiện hợp tác.