Iso 9001-2008

Tiếp đón đoàn khách từ Nhật sang thăm xưởng TCI

Tiếp đón đoàn khách từ Nhật sang thăm xưởng TCI


Ngày 6/8/2013 đoàn khách từ Nhật sang Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy mới. Đoàn khách đã lựa chọn TCI là một maker tin cậy trong mảng gia công chế tạo máy. Và ngày 6/8/2013 TCI đã có buổi làm việc về việc với đoàn khách Nhật về việc triển khai các máy trong dây truyền sản xuất trong nhà máy mới .


Giới thiệu máy 


Làm rõ thêm các vấn đề


Trao đổi cụ thể kỹ thuật