Iso 9001-2008

TCI tham gia xúc tiến thương mại Phần Lan FINNPARTNERSHIP

Nằm trong định hướng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, TCI đã đăng ký tham gia vào tổ chức xúc tiến thương mại FINNPARTNERSHIP của Phần Lan. Finnpartnership có nhiệm vụ là tăng cường hợp tác thương mại và thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh giữa các công ty ở Phần Lan và ở các nước đang phát triển và do đó giúp đỡ để đạt được hiệu ứng tích cực ở các nước đang phát triển.
TCI tham gia xúc tiến thương mại Phần Lan FINNPARTNERSHIP
TCI tham gia xúc tiến thương mại Phần Lan FINNPARTNERSHIP
 
Finnpartnership cung cấp dịch vụ tư vấn cho các hoạt động kinh doanh của công ty Phần Lan ở các nước đang phát triển cũng như hỗ trợ tài chính trong giai đoạn lập kế hoạch, phát triển và đào tạo của một dự án. Các đối tượng quan tâm có thể dễ dàng có được thông tin về các cơ hội kinh doanh mới và các đối tác kinh doanh ở các nước đang phát triển. Finnpartnership cung cấp dịch vụ miễn phí.

Finnpartnership hỗ trợ các công ty Phần Lan và các tổ chức trong suốt thời gian của dự án. Nhiều doanh nghiệp Phần Lan có kiến ​​thức và chuyên môn đáp ứng được nhu cầu ở các nước đang phát triển. Finnpartnership hỗ trợ quan hệ đối tác khả thi về mặt thương mại giữa các công ty ở Phần Lan và ở các quốc gia với mục tiêu phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đa dạng hóa nền kinh tế và xuất khẩu, và giảm đói nghèo. TCI đã đăng ký tham gia vào tổ chức với mong muốn được nhiều công ty, đối tác trên thế giới biết tới. Trong bản đăng ký TCI cũng đã đưa ra các thông tin cơ bản như là ngành nghề chính của công ty, năng lực sản xuất, địa chỉ liên hệ,...

Dưới đây là đường link thông tin công ty Trí Cường trên website của FINNPARTNERSHIP: 
http://finnpartnership.fi/partnersearch/en/public/card?id=935