Iso 9001-2008

TCI tham gia triển lãm Hannover Messe 2015 tại Đức

Với sự hỗ trợ của CBI là trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển, TCI đã đăng ký tham gia triển lãm Hannover Messe 2015 được tổ chức từ ngày 13-17/04/2015 tại Đức.