Iso 9001-2008

Băng tải bi cầu

Trong ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa công nghiệp nhẹ, các kiện hàng được vận chuyển trên các băng tải belt băng tải con lăn. Tuy nhiên, với yêu cầu kiện hàng cần thay đổi hướng liên tục hay đoạn nối góc gấp tại vị trí giữa 2 đoạn băng tải cần sử dụng loại băng tải bi cầu.
 
Băng tải Bi cầu
Băng tải Bi cầuVới kết cấu bi cầu chuyển hướng cơ đông, trực tiếp chịu tải và chuyển hướng cho kiện hàng.
Có các loại bi cầu: