Iso 9001-2008
  • ĐỒ GÁ GIA CÔNG

ĐỒ GÁ GIA CÔNG

Mã SP: JIG-TCI-GC1
Mô tả

Được định vị bởi các chốt tỳ và sử dụng cơ cấu kẹp chặt bằng thủy lực để kẹp chặt vỏ động cơ bằng nhôm để gia công trên máy trung tâm gia công CNC

TCI là công ty sản xuất, lắp đặt và triển khai các hệ thống máy móc, trang thiết bị kỹ thuật công nghiệp, hỗ trợ các xí nghiệp, cơ sở, công ty sản xuất.

Sản phẩm Đồ gá gia công được thiết kế khá gọn, được làm từ các loại vật liệu chất lượng cao.