Iso 9001-2008
  • MÁY BÔI KEO

MÁY BÔI KEO

Mã SP: TCI-DA-K-2020-02
Mô tả

- Tự động bôi keo lên bề mặt sản phẩm được chỉ định.
- Bề mặt bôi keo được lập trình .
- Khả năng bôi: trong một chu trình có thể bôi 6 sản phẩm.
- Ứng dụng: cho lĩnh vực sx loa, linh kiện nhựa…