Iso 9001-2008
  • HỆ THỐNG CẤP LINH KIỆN CHO MÁY ÉP NHỰA

HỆ THỐNG CẤP LINH KIỆN CHO MÁY ÉP NHỰA

Mã SP: TCI-PF-2020-03
Mô tả

- Phễu cấp D250 bằng SUS304 có phủ PU
- Đầu ra sử dụng cơ cấu định vị và cơ cấu đẩy sản phẩm ra vị trí robot gắp
- Sử dụng sensor quan nhận diện đầu ra của sản phẩm
- Tốc độ cấp 2S/SP