Iso 9001-2008
  • CHII TIẾT PHAY 2

CHII TIẾT PHAY 2

Mã SP: TCI-CT-P-2020-02
Mô tả

- Vật liệu: S45C
- Mạ Niken
- Độ chính xác: 0.05