Iso 9001-2008
  • CHI TIẾT TIỆN 5

CHI TIẾT TIỆN 5

Mã SP: TCI-CT-T-2020-05
Mô tả

- Vật liệu: Thép SKD61, 56HRC
- Tiện tinh sau nhiệt
- Độ chính xác: 0.01