Iso 9001-2008
  • CHI TIẾT TIỆN 3

CHI TIẾT TIỆN 3

Mã SP: TCI-CT-T-2020-03
Mô tả

- Vật liệu: Thép SKD61, 56HRC
- Mài tinh sau nhiệt
- Độ chính xác: 0.01