Iso 9001-2008
  • CHI TIẾT TIỆN 2

CHI TIẾT TIỆN 2

Mã SP: TCI-CT-T-2020-02
Mô tả

- Vật liệu: Thép SKD11, 58HRC
- Mạ Crom
- Độ chính xác: 0.02