Iso 9001-2008
  • CHI TIẾT TIỆN 1

CHI TIẾT TIỆN 1

Mã SP: TCI-CT-T-2020-01
Mô tả

- Vật liệu: Thép SKD11, 58HRC
- Độ chính xác: 0.02