Iso 9001-2008
  • CHI TIẾT PHAY 5

CHI TIẾT PHAY 5

Mã SP: TCI-CT-P-2020-05
Mô tả

- Vật liệu: SKD11- 58HRC
-  Độ chính xác 0.02