Iso 9001-2008
  • CHI TIẾT PHAY 4

CHI TIẾT PHAY 4

Mã SP: TCI-CT-P-2020-04
Mô tả

- Vật liệu: S45C
- Mạ Niken
- Độ chính xác: 0.05