Iso 9001-2008
  • CHI TIẾT PHAY 3

CHI TIẾT PHAY 3

Mã SP: TCI-CT-P-2020-03
Mô tả

- Vật liệu: S45C
- Mạ Niken
- Độ chính xác: 0.05