Iso 9001-2008
  • CHI TIẾT PHAY 1

CHI TIẾT PHAY 1

Mã SP: TCI-CT-P-2020-01
Mô tả

- Vật liệu: SKD61, thấp Ni tơ 60HRC
- Độ chính xác: 0.005