Iso 9001-2008
  •  BÀN KIỂM TRA SẢN PHẨM

BÀN KIỂM TRA SẢN PHẨM

Mã SP: TCI-JIG-13
Mô tả

Bàn kiểm tra sản phẩm Sản phẩm sau quá trình gia công đặt lên bàn gá định vị bởi chốt Pin và cánh bàn gá kiểm tra kích thước độ của chi tiết..

Bàn kiểm tra sản phẩm
Sản phẩm sau quá trình gia công đặt lên bàn gá định vị bởi chốt Pin và cánh bàn gá kiểm tra kích thước độ của chi tiết..